Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a mozdonyokat - folyamatosan - valós idejű adatokat szolgáltató mozdonyfedélzeti berendezéssel látja el és igy a adatok digitális térképen is mejelenithetők.
Dr. Márkus Imre, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatója, Márton Ferenc, a társaság működtetési vezérigazgató-helyettese és Rácz Imre vontatójármű menedzsment vezető mutatta be a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyfedélzeti berendezését, a rendszer alkalmazásának célját és előnyeit.

mozdonyfedélzeti berendezés
Mozdonyfedélzeti berendezésA MÁV cégcsoporton belül a vonatok továbbítását, illetve a tolatást - szolgáltatási szerződések alapján - a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. végzi. Magyarországon ma egy átlagos munkanapon mintegy 3.600 teher- és személyszállító vonat indul el és érkezik meg a célállomásra. A vonatok vontatásának megszervezése óriási feladat, különösen, hogy az információk eddig jórészt telefonon, illetve kézzel kitöltött, papíralapú dokumentumokon jutottak el egyik helyről a másikra. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által elindított projektnek köszönhetően ez a helyzet változik meg gyökeresen: a most zajló fejlesztések nyomán egyszerűsödnek, átláthatóbbá válnak a vontatás-szolgáltatási folyamatok.

A mozdonyfedélzeti berendezés

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. célul tűzte ki a mozdonyok hatékonyabb felhasználását, a mozdonyvezetők hatékonyabb foglalkoztatását, valamint a mozdonyok által felhasznált vontatási energia mennyiségének csökkentését. A vontatási társaság ezen célok elérése érdekében indított fejlesztési projektet, amelynek keretében a mozdonyokat valós idejű adatokat szolgáltató mozdonyfedélzeti berendezéssel látja el. A berendezés legfontosabb célja a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. igényeinek megfelelő műszaki adatok és egyéb információk előállítása és elektronikus úton történő továbbítása.

A mozdonyfedélzeti berendezésekkel szembeni követelményeket a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. egy kutatás-fejlesztési projekt keretében határozta meg a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve. A berendezés nem csupán a vonatok mozgási adatainak gyűjtését, hanem sok egyéb hasznos műszaki adat valós időben történő figyelését, közzétételét és elemzését is lehetővé teszi. A megoldással a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ügyfelei információigényeit is gyorsabban, pontosabban, hatékonyabban tudja kielégíteni, ugyanakkor a teljesítménymérési rendszer is hitelessé válik.

mozdonyfedélzeti berendezés
Mozdonyfedélzeti berendezés kiépítése az M41-es sorozatú mozdonyonA rendszer működtetéséhez szükséges információk szolgáltatása érdekében egy, a műszaki jellemzőket folyamatosan mérni képes rendszer kiépítése vált szükségessé, amelyhez a legkézenfekvőbb megoldást dolgozták ki a szakemberek. A szükséges adatok összegyűjtése ott történik, ahol az információk keletkeznek: a járműveken (a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyain és a MÁV-START Zrt. motorkocsijain, illetve vezérlőkocsijain).

A rendszer lelke a vontatójármű vezetőállásán elhelyezett fedélzeti számítógép. A mozdonyvezető a kijelző melletti klaviatúrával tud adatokat bevinni a berendezés számítógépébe. A mozdonyvezető a személyre szóló mágneskártya lehúzásával jelentkezik be a rendszerbe. Ezt követően a jármű üzemelésére vonatkozó adatok továbbításával nincs több teendője, az automatikusan történik. A mozdonyfedélzeti berendezés által szolgáltatott adatokat a központi szerveren dolgozzák fel.

A mozdonyfedélzeti berendezések és az általuk szolgáltatott elektronikus információk lehetővé teszik a jelenlegi papír alapú adatszolgáltatás kiváltását. A számítógépes rendszerek összhangjának megteremtésével az elektronikus adatok újabb adatbevitel nélkül, papírhasználat mellőzésével rögzíthetők.

K+F projekt keretében jelenleg folyik az a fejlesztés, amely lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a mozdonyfedélzeti berendezés alkalmassá váljon a szolgálati menetrend elektronikus megjelenítésére, közvetlenül a mozdonyvezető előtt. Így feleslegessé válik a mozdonyvezetők részére papír alapú szolgálati menetrendet nyomtatni.

Az elektronikus rendszer segítségével az egyes mozdonysorozatok közötti fogyasztás-különbségek is összehasonlíthatóvá válnak. Az így nyert tapasztalatok felhasználhatók a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. további energia megtakarítás elérését célzó törekvéseinek megvalósításához.

A mozdonyfedélzeti berendezés a járművek vezérlésébe nem avatkozik be, csupán műszaki-technológiai jellegű adatokat gyűjt és továbbít, egyebek mellett például a mozdony berendezéseinek, részegységeinek pillanatnyi állapotával kapcsolatosan. A berendezésnek ugyanis több mérőmodul is része, így folyamatosan képes információt továbbítani például a vonat sebességéről, a motor fordulatszámáról, de mérni tudja a felhasznált energiát: villamos mozdonyoknál az áramfogyasztást, míg dízelmozdonyoknál a gázolaj mennyiségét.

A berendezés részegységei, a GPS adók 10-20 méteres pontossággal képesek meghatározni az adott jármű mindenkori helyzetét; a GSM alapon működő informatikai rendszer pedig - ilyen hálózaton működnek a mobiltelefonok is - percenként (illetve az aktuális adatok tekintetében bekövetkezett változások esetén) online módon továbbítja az adatokat a vontatási tevékenységet irányítók számára. Ezáltal a mozdonyok (és velük a szerelvények) helyzete, mozgása és a fontosabb műszaki információk folyamatosan nyomon követhetők az irányító központban.

A központ szerverein tárolt adatok - különböző céloknak megfelelően - különválogathatók. Az így nyert információk összevetésével igen hasznos tapasztalatokat lehet leszűrni, többek között a járművek kihasználtságával és energia felhasználásával kapcsolatosan.

mozdonyfedélzeti berendezés
Mozdony adatok megjelenítése térképes felületenA szakemberek előtt megjelenített digitális térképen megjelenő információk, koordináták percenként - egyes esetekben annál is gyakrabban - frissülnek. A rendszer minden változást - így például a vonat indulását vagy megérkezését is - automatikusan jelzi. Ezáltal lehetőség van arra is, hogy a mozdonyok irányítását végző szakemberek információval rendelkezzenek arról, hogy az adott mozdony (illetve vonat) időben megérkezik-e a csatlakozási ponthoz, avagy a célállomásra. A mozgási és időadatokból az esetleges késések időtartama is a korábbinál pontosabban határozható meg.

A távlati tervek szerint a fedélzeti berendezés szolgáltatja majd a megfelelő bemenő adatokat (például földrajzi koordináták, sebesség stb.) az utastájékoztató rendszerek működtetéséhez is, bár a berendezés fejlesztésének legfőbb célja nem ez.

A dízelmozdonyok GPS, illetve GSM rendszerrel történő ellátása tárgyában kiírt pályázatot a Prolan Zrt. nyerte el. A dízel járművekre 2008 februárjában, a villamos járművekre pedig 2008 októberében kezdődött el a berendezések felszerelése. A nyertes cég a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. közreműködésével telepíti a berendezéseket a járművekre. A mozdonyok tetejére antennákat szerelnek, a vontatójárművek különböző pontjait pedig érzékelőkkel látják el. Az üzemanyagtartályba, a fékrendszerbe és a légfék fővezetékbe nyomásérzékelőket, a jármű bizonyos pontjaira pedig hőmérsékletadókat építenek be.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kezelésében lévő projekt keretében 2008 és 2009 folyamán megtörténik a MÁV Csoport valamennyi vontató járművének, motorvonatának és vezérlőkocsijának korszerű, GPS-alapú mozdonyfedélzeti berendezéssel történő ellátása. A teljes vontatójármű állományból (összesen 1500 jármű) 920 a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., további 580 jármű pedig a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. tulajdonában van.

A projekt két szakaszban valósul meg. A dízel járművek mozdonyfedélzeti berendezéssel történő ellátása 2008 decemberében befejeződött, a villamos járművek felszerelése pedig várhatóan 2009 közepén ér véget. A mai napig több mint 1000 járműre került fel a berendezés, a projekt a terv szerinti ütemben halad.

A mozdonyfedélzeti berendezések járművekre szerelésétől a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a vontatási energia-költség csökkenését, és a korábbinál korszerűbb és rugalmasabb vontatási szolgáltatás elérését várja. A fejlesztés megvalósítása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési és gazdasági folyamatait teszi hatékonyabbá, valamint a mozdonyvezetők napi munkavégzését teszi egyszerűbbé. (logsped)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

papi45@citromail.hu

(Vasutmodell , 2011.01.20 00:46)

T.Cim.Vasutmodellező és terepasztalkészitő vagyok.termeszetesen csak a saját kedvtelésemre és az élethüség vagy csak az én elképzelésem szerinti szinfelhasználás a terepasztalon és a történelmi ismereteim kibövitése céljábol szeretném megkérdezni,hogy a vasut, a sinek ,a toltés,a tartóoszlopok, a vezetékek,váltok, aluljárók az állomások és az ottlévö minden felszerelés ugy gondolom a Vasut tulajdonában vannak.Előre is köszönöm.